Bazı oturanlardan rahatsız olup, yüzünü ekşitme

(6753) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Zamanımızda öyle insanlar türedi ki, üzülerek söylüyorum, bunlar bir mecliste bir araya gelince, bu mecliste biri yellenince şaşkınlıktan hep birlikte o adama gülüyorlar, ve bu geğirmeden daha iyidir, diyorlar, bunu engellemeye bir çare de yokken, bu konuda ne söylersiniz? Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 3 : Bilerek yellenmek ve kahkaha atmak caiz değildir. Çünkü bu şahsiyetli olmaya ve şerefli olmaya aykırıdır. Yelenme geğirme gibi değildir. Çünkü geğirme genellikle kasıtsız çıkar ve bundan dolayı kimse gülmez. Yellenme yerinden kasıtsız bir şekilde çıktığında, o zaman bunda bir sakınca yoktur. Bundan dolayı gülmek caiz değildir. Abdullah b. Zem'a'nın rivayetinde sabit olan nehiden dolayı, Abdullah b. Zem'a şöyle dedi: Nebi (s.a.v.) kişinin insanların yellenmesinden dolayı gülmesini yasakladı. Hadisi Buhari rivayet etti. Abdullah b. Zem'a şöyle dedi: (Bölümün numarası 26; Page No. 112) Peygamberimiz (s.a.v) 'den deve ve onu boğazlayandan bahseden bir hütbe işittim, şöyle diyordu: Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, o deve için azgın ve güçlü bir adam gönderildi, Ebu Zem'a gibi güçlü, sonra kadınlardan bahsetti ve şöyle dedi: Sizden bazıları kölesini dövdüğü gibi eşini dövüyor, sonrada onun yatağına giriyor, daha sonra onlara yellenmeden bahsetti. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: