Banka kredileri

(21788) Sayılı fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Emr-i bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i an'l-Münker Heyeti Genel Başkanlığının Bilgilendirme ve Yönlendirme Genel Müdürlüğünün Sorumlusu olan Genel Müdür'den Genel Müftü'ye intikal eden ve H. 16/5/1421 tarih ve (2997) sayıyla Yüsek Alimler Konseyi Genel Sekerterliğinden Komisyonuna havale edilen soruya muttali olmuştur. Sayın Müdür şu soruyu sormuştur: Bu yazının ekinde Suudi Arabistan Krallığında bazı bankaların bireysel krediyi bildirmek ve insanları buna kullanmaya çağırmak için çıkardığı broşürler göreceksiniz. Bu tür kredilerin içine birçok müslüman girmiştir. Bu tür muamelelerde şer'î hükmü öğrenmek için bu broşürleri Sayın Genel Müftü'ye göstermenizi umuyorum. Şu da bilinsin ki gerek sitelerinde yayınlama ve gerekse posta göndermeyle olsun bir çok banka bu kredileri insanlara arz etmek için çok çaba harcamaktır. (Bölümün numarası 11; Page No. 85)


Fetva Komisyonunun araştırmasından sonra komisyon bu şekilde cevap vermiştir: Banka kredilerini kullanmak haramdır. Çünkü bu ribâdır. Durum bu şekildeyse bu kredilere çağırmak ve yaygınlaştırmak da haramdır. Çünkü bu günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmadır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir. Başarı Allah'tandır. Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âline ve asahabına salât ve selam etsin.


Tags: