Bakara sûresinin bazı faziletleri

(Bölümün numarası 4; Page No. 191)  Bakara sûresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 192) İkinci soru, (1733) no'lu fetvadan: Soru 2 : Allah size rahmet etsin, ben (Cem'u'l Fevâid min Câmiu'l Usûl ve Mecmeu'z Zevâid) başlıklı kitabın ikinci cildinde -Kur'ân surelerinin faziletleri- konusunu mutalaa ettim. Orada Bâhilî (r.a.)'ın delil olarak getirdiği şu hadisi buldum. Resulullah ( s.a.v.) buyurdu ki: “Kur’ân-ı Kerim’i okuyun. Zira Kur’ân, okuyanlara kıyamet günü şefaatçı olarak gelecektir. Zehrâveyni, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyun... Muaviye dedi ki: Bana ulaşan bilgiye göre (batala) sözünden maksat sihirbazlardır.” Bundan sonra dedi ki: rivayete ziyade yaptı: Bir rekatta, secdeden önce, bir kul onu okur, sonra da Allah'tan bir şey isterse Allah istediğini mutlaka verir. Bakara Suresi neredeyse dinin hepsini içine alacak (kapsamdadır)" Bu hususta ne dersiniz?


Cevap 2 : Bu ziyadeyi, İbnü'l-Esir Câmiu'l Usûl kitabında (8/470) zikretmiştir. Bunun aslını bilmiyoruz. Muhşi (Câmiu'l Usûl) kitabında bu ziyadeyi Müslim'de bulamadığını ifade eder. Belki bu Humeydî'nin ziyadelerindendir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: