Baba tarafından kardeş bulunduğunda öz kerdeş çoculkarın mirası

(Bölümün numarası 16; Page No. 536) (2145) Numaralı fetva: Soru : Babamın ana baba bir Abdurrahman b. Muhammed b. Ğurama el-Esmeri adlı erkek kardeşi vefat etti. Bunun mirası Erkek kardeşten olma erkek yeğenleri arasında taksim edilecek. Bu kişiler şunlardır: Aid b. Ali b. Muhammed b. Ğurame, Said b. Ali b. Muhammed b. Ğurame, Ahmed b. Aid b. Muhammed b. Ğurame, Salim b. Aid b. Ğurame ve bir de baba bir Abdullah b. Muhammed b. Ğurame adlı kardeşi vardır. Bunun dışında varisi yoktur. Bu durumda miras biz yeğenlerin mi, yoksa baba bir olan kardeşinin mi? Bana fetva vermenizi rica ediyorum. Allah sizleri en güzel şekilde mükafatlandırsın.


Cevap : Durum zikredildiği gibi ise Abdurrahman b. Muhammed b. Ğurame'nin mirasından vasiyeti yerine getirilip borçları ödendikten sonra kalanı baba bir kardeş olan Abdullah b. Muhammed b. Ğurame'ye verilir. Dolayısı ile de yeğenlere hisse verilmez. Çünkü amca yeğenleri mirastan mahcub eder. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: