Baba oğluna, vefat ettikten sonra -oğlu hayatta olduğu müddetçe- kendisi için sadaka vermesini vasiyet etti

(8717) Numaralı fetva: Soru: Benim vefat etmiş babam var. Ben hayatta olduğum müddetçe onun adına sadaka vermeyi istiyorum. Sizin görüşünüzü istiyorum: Bu sadakanın verilmesinin en güzel, en faziletli olduğu ay hangisidir? Sadakanın Suudi Arabistan Krallığı'nın şehirlerinden hangisine verilmesi gerekir? Ya da vefat ettiği şehire verilir mi? Ki ben Mekke-i Mükerreme'de ikamet etmekteyim. Merhum ise Güney Bölgesi'ndendir. Bunu cevaplar mısınız?


Cevap: Öncelikle; baban eğer borçluysa mirastan, önce borcunu ödemen, sonra vasiyeti varsa üçte birinden vasiyetini yerine getirmen gerekir. Eğer rüşde ermişsen, baban adına kendi sahip olduğun maldan sadaka verirsen bu hayırlı bir iştir, babana iyilik olarak ecri babana yazılır. Allah o iyilikten babanı mükafatlandırır. Lütuf ve rahmet Allah'tandır. İkinci olarak : Malının en iyisinden ve nefsinin en çok hoşlandığından hayır olarak infak et. En fazla yardıma muhtaç şehirlerdeki fakirlere paylaştır. Bu sadakayı ramazan ayında vermen daha faziletlidir. (Bölümün numarası 16; Page No. 418) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: