Büyük günah işleyen tevbe ederse imam olabilir mi?

(18281) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Büyük günah işleyenin, tövbe ettiği takdirde müslümanlara imam olması caiz midir? Dünyada tövbe eder ve kimse cenaze namazını kılmazsa, ahirette azap çeker mi?


Cevap 2: Tövbenin, ölümden önce olması gerekir. Tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İnkar edenlere (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: İslam kendinden öncekileri yok eder ve tövbe kendinden öncekileri siler. Hadisi, Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: