Aylardan, günlerden, kuşlardan veya benzeri şeylerden karamsarlık algılamak

(Bölümün numarası 1; Page No. 658)  (10775) no'lu fetva: Soru: Duyduğumuza göre şöyle inançlar varmış. Safer ayında düğün veya çocuk sünneti ve benzeri işler caiz değilmiş. İslam şeriatı çerçevesinde bize bilgi vermenizi rica ediyoruz. Allah sizi korusun.


Cevap: Evlenme veya çocuk sünneti gibi şeylerin Safer ayında yapılmaması sözü, bu ayı bir çeşit uğursuz saymaktır. Aylardan, günlerden, kuşlardan veya benzeri hayvanlardan karamsarlık (onlardan uğursuzluk alğısı) caiz değildir. Bu konuda Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre (r.a.)'den şunu rivayet ettiler. Resulullah ( s.a.v. ) dedi ki: Hastalık bulaşması Allah iradesi dışında yoktur. Herhangi bir şeyden, baykuştan, safer ayından uğursuzluk algılamak yoktur. Safer ayından karamsarlık algılamak bir çeşit uğursuz görmedir, bu ise yasaklanmıştır. Bu ise cahiliye davranışı olup, islam bunu yasaklamıştır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: