Ayakta bevletmek

Ayakta Bevletmek (2001) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ayakta bevletmek haram mıdır yoksa helal midir?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bundan sonra deriz ki:Ayakta bevletmek haram değildir, fakat oturarak bevletmek sünnettir. Çünkü Aişe (r.anha) şöyle rivayet etmiştir: Kim size Peygamber'in (s.a.v.) ayakta bevlettiğini söylerse, ona inanmayınız. Zira o, ancak oturarak bevlederdi. Tirmizi bunu rivayet ettikten sonra şöyle demiştir: Bu konudaki rivayetler içerisinde en sahih olanı budur. Ayrıca tesettüre ve sidik tanelerinin sıçramasına karşı daha muhafaza edicidir.Ayakta bevletme hakkında Ömer, Ali, İbn Ömer ve Zeyd b. Sabit'ten (r.anhum) ruhsat bulunduğu rivayet edilmiştir. Nitekim Buhari ve Müslim Huzeyfe'nin ( r.a.) Resulullah'tan (s.a.v.) şu rivayetini nakletmişlerdir: O bir kavmin çöplüğüne geldi ve ayakta idrar yaptı. Bu hadis ile Aişe'nin (r.a.) hadisi arasında bir zıtlık bulunmamaktadır. Resulullah'ın (s.a.v.) oturma imkanı bulamadığı bir yerde böyle yapmış olması ihtimal dahilindedir. Ya da insanlara, ayakta bevletmenin haram olmadığını beyan etmek için böyle yapmış olabilir. Bu da Aişe'nin, (Bölümün numarası 5; Page No. 107) Resulullah'ın (s.a.v.) oturarak bevlettiğine dair naklettiğinin asıl olduğuna ve haramın zıttı olan vacip değil de sünnet olmasına mani değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed(s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: