Ayakları kıbleye doğru uzatarak camide oturmak

Ayakları kıbleye doğru uzatarak camide oturmak (5795) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Ayaklarını kıbleye doğru uzatarak camide oturan kimsenin hükmü nedir? Camide bir şeyler yemek ve uyumak caiz midir?


Cevap 4: Müslümanın ister cami içinde ister cami dışında ayaklarının tekini veya ikisini birden kıbleye uzatmasında herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Eğer ihtiyacı varsa cami içinde bir şeyler yemesinde ve uyumasında da bir sıkıntı yoktur. Caminin temizliğine dikkat göstermesi gerekir. Uyku esnasında ihtilam olursa, cünüplükten ötürü gusletmek üzere uyanır uyanmaz hemen camiden çıkar. (Bölümün numarası 6; Page No. 296) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: