Arapça'dan başka bir dille namazda okumak

(Bölümün numarası 6; Page No. 404)  Arapça'dan başka bir dille namazda okumak. Birinci soru (4211) no'lu fetvadan: Soru 1: Arapça'dan başka bir dille namaz kılınır mı?.


Cevap 1: Güç yettiği halde Arapça'dan başka dille namaz kılmak caiz değildir. Müslüman kişi dinde cehaleti kabul etmeyen şeyleri Arapça olarak bilmesi gerekir. Bunlar Fâtiha suresi, teşehhütd ,rükû, secde, iki sücud arası okunan rabbim beni bağışla ve namazdaki selamdır. Arapça'yı öğrenemiyen ise diline çevrilmiş olanı okusun. Ancak fatiha ve diğer Kur'â'n sureleri Arapça'dan başka bir dille okunamaz. Onun yerine subhanallah, elhamdullillah ve la ilahe illaallah, Allahu ekber desin. Bir hadiste Abdullah b. Ebi Evfa ( r.a.) dedi ki Bir adam Allah resulü'ne gelerek: "Ben Kuran'dan bir şey ezberleyemiyorum. Bana Kuran'ın yerine geçecek birşey öğretirmisin? dediğinde, Allah resulü (s.a.v.) ona şöyle dua et demiştir: (Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim). Hadisi Ahmed ve Ebu Davud ve Nesai rivayet edip, İbn-i Hibban, Darakutni ve Hakim tashih etti. Ve Allah sübhanehu ve te'âlâ'nın şu sözü için O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Peygamber (s.a.v)'in: Size bir şey emrettiğim zaman, gücünüz yettiği kadarıyla bunu yerine getirmeye çalışın. sözü ise: Ta ki Arap dilini öğreninceye kadar ve bunda da acele etmesi gerekir. (Bölümün numarası 6; Page No. 405) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: