Aramızda yaşayan Ehl-i Kitap olan kafirlerin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 36)  Aramızda yaşayan Ehl-i Kitap'tan olan kafirlerin hükmü Üçüncü soru (3786) no'lu fetvadan: Soru 3: Cizye vermediklerini bildiğimiz halde aramızda ikamet eden ve Ehl-i Kitap olan kafirlerinin hükmü (nedir)? Bilakis onlar islam ehline karşı düşmanlık yapıyorlar, nerede isalmın aleyhine bir eza ve zarar olsa gizli ya da açıktan o zarara katkı sağlıyorlar .(Bu durumda) onlarla nasıl bir muamele içinde olmak gerekir? Bu konuda müslüman kimse onların dostluğunu terkettiğini nasıl ortaya koymalıdır?


Cevap3: Kafirlerden müslümanlarla anlaşma yapan ve onlara zarar vermeyenlerle güzel bir muamele içinde oluruz . Ve bu konuda iyilik yapmak, nasihat etmek, islama girmesini ümid ederek irşad etmek ve islama davet ederek deliller sunmak gibi islamın gereklerini yerine getiririz. Eğer davetimize icabet ederlerse Allah'a hamdolsun. Eğer yüz çevirirler (icabet etmezlerse) kitap ve sünnetin delalet ettiği gereken hakları ifa etmelerini talep ederiz. Eğer yüz çevirirlerse Allah'ın adı en yüce, kafirlerin sözü de en aşağı oluncaya kadar onlarla savaşırız. Ama onlardan müslümanlara üstün gelen olursa müslümanlara eziyet eder ve onlara zarar planları yaparsa müslümanların onu islama çağırması, yüz çevirmesi halinde de onunla savaşmaları gerekir. Eğer (davetten) yüz çevirirse müslümanlardan ezayı defetmek islam dinine yardım etmek için onunla savaşılır. Allah teala buyurdu ki: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Ayet. (Bölümün numarası 2; Page No. 37)  Allah teala buyurdu ki: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.(8)Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.


Tags: