Arafat dağında namaz kılmak ve oradaki mescitin mihraplarına el yüz sürmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 209) (3019) no'lu fetva: Soru: Arafat'ta Cebel-i rahme'de (Rahme dağında) üç mescit bulunmaktadır. Bu mescitlerin mihrapları birbirine komşu olup tavanı bulunmamaktadır. Hacılar, gidip bu mescitlerin mihraplarına ve duvarlarına el ve yüz sürmeye yönelmektedirler. Zaman zaman da bazı mihraplarına para koymaktadırlar. Bunun yanında her bir mescitte de iki rekat namaz kılmaktadırlar. Bu namazların bazıları da namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerde kılınmaktadır. Burada kadınlar ve erkekler izdihama neden olmaktadırlar. Bütün bu yapılanlar zilhicce ayının dokuzundan önceki günlerde hacılar tarafından yapılmaktadır. Bu zikredilen fiillerin şer'î hükmünü bildirirseniz memnun olurum. Allah sizleri İslama ve müslümanlara verdiğiniz hizmetlerden dolayı en güzel şekilde mükafatlandırsın.


Cevap: Öncelikle şunu belirtelim: Arafat Yüce Allah'ın yapılmasını emrettiği hac ibadet yerlerinden biridir. Burada yapılması emredilen ibadet de zilhicce ayının dokuzuncu günü ve kurban bayram gecesi burada vakfe yapmaktır. Burası insanların mesken tutup oturacakları bir yer değildir. Netice olarak buraya ve insanların arasında Cebel-i rahme (Rahme dağı) olarak bilinen tepesine mescit veya mescitler yapmaya ihtiyaç yoktur. Arafat'da namaz kılmak için Nemire mescidi bulunmaktadır. Bu mescit Hz. Peygamber'in veda haccında öğle ve ikindi namazını kıldığı yerdedir. Bu mescit hacıların Arafatta vakfe yaptıkları gün namazgâh edinmeleri için yapılmıştır. Burada o gün öğle ve ikindi namazlarını kılabilenler kılarlar. Aynı şekilde Cebel-i rahme (Rahme dağı) olarak meşhur olan noktada selefin mescit yaptıkları bilinmemektedir. (Bölümün numarası 11; Page No. 210) Burada mescit veya mescitler yapılması bid'attir. Söz konusu mecitlerden her birinde iki rek'at veya daha çok namaz kılmak da bid'attir. Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerde bir veya iki rek'at namaz kılmak da üçüncü bir bid'attir. İkinci olarak: İnsanların bu mescitlere yönelmesi, duvarlarına ve mihraplarına el yüz sürmeleri ve bundan bereket beklemeleri çirkin bir bid'attir. Yetkililerin bu mescitleri ortadan kaldırıp yıkmaları gerekir. Böylece kötülüğün kapısı kapanır ve fitne önlenir. Sonuç olarak hacılar, kendilerini cebel-i rahmeye gitme, üzerine çıkma, ondan bereket umma ve üzerinde namaz kılmaya sevk edecek bir gerekçe bulamamış olurlar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: