Allah'tan başkası adına yemin etmek

İkinci soru, (6910) no'lu fetvadan: Soru 2: Tanıdığımız bazı müslümanlar -tevhid ilminde şirk olan- (Annemin başı için, Allah'a ve efendimiz Davud'a hamd olsun) gibi kelimeleri şaka olarak söylüyorlar. Bu sözler zahirine göre mi değerlendirilir?


Cevap 2: Annemin başı için gibi Allah'tan başkası adına yemin sözleri câiz değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 771)  Hamd Allah'a ve efendimiz Davud'a olsun diyerek, Allah'la başka bir şeyi eşit seviyede değerlendirmek de câiz değildir. Çünkü bu şirk çeşitlerinden biridir. Zira şöyle söylemelidir: Hamd yalnız Allah'adır ya da: Hamd yalnız Allah'adır, sonra efendimiz Davud'a hamd olsun, denebilir. Allah teâlâ buyurdu ki: Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Adamın biri Peygamber (s.a.s)'e "Allah'ın ve senin dilediğin olur" deyince; Peygamber dedi ki: Beni Allah'a ortak mı kıldın, bilakis sadece Allah'ın dilediği olur. Bu hadisi Nesaî rivayet etti. Bu hadis bu sözün şirk olduğunu açıklamaktadır. Çünkü (vav و) harfi ile yapılan atıf kendisine atfedilen ile atıf yapılanı eşitler. Vav harfi mutlak çoğul için kullanılır. Çok küçük bir şey de olsa Rububiyet ve uluhiyet hususunda yaratılanı yaratıcı ile eşdeğer kılmak caiz değildir. Bu tutum, tevhid inancını daha iyi korur ve sözlerdeki şirk yolunu kapatır. Peygamber (s.a.v.) şu hadisiyle amellerde şirk yolunu kapatmıştır: “Allah yahudiler ile hristiyanlara lanet etsin! Çünkü onlar peygamberlerinin mezarlarını mescid (mabed) edinmişlerdi.” Peygamber (s.a.v.)'in; kabirlerin kireçlenmesi ve kabirlerin üzerine bina yapılmasını yasaklaması da bu kapsamdadır. Peygamber (s.a.s)'den sahih bir şekilde bize ulaşan bir rivayette buyurmuştur ki: Allah ve falanca diledi de bu iş oldu, demeyin. Fakat önce Allah, sonra da falanca diledi de bu iş oldu, deyin. (Bölümün numarası 1; Page No. 772) Bu hadis bu ifade tarzının kullanılmasının câiz olabileceğine delalet eder. Birinci hadis kamil bir manaya delalet eder ki o da: Sadece Allah'ın dilediği olur, sözüdür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: