Allah neden müşriki bağışlamaz?

(19219) Numaralı fetvanın ikinci ve üçüncü soruları: Soru 2: Neden Allah, müşrikleri kabih görmüş ve onları affetmemekle ve Cehennemde ebedi cezalandırmakla tehdit etmiştir?


Cevap 2: Allah'ın müşrikleri kabih görmüştür ve bu hali ile öldükleri sürece onları affetmemekle ve Cehennem'de ebedi cezalandırmakla tehdit etmiştir. Çünkü bu Allah'a isyan edilen ve nehyedilen en büyük günahtır. Bundan dolayı Allah, şirk koşan kişileri bu hali ile yaşadıkları ve tövbe etmedikleri sürece affetmeyeceğini, amellerinin boşa gittiğini ve bu ameli işleyenin sapıklığa düştüğünü bildirmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur. Allah Te'âlâ da şöyle buyurmuştur: Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür. Allah'a şirk koşarsa, yaratanı, yaratılanla bir tutmuş sayılır. Yine, sadece Allah'a yapılan çeşitli ibadetleri ona yapmak sureti ile yaratılanı Allah'a denk tutmuş sayılır. İşten bundan dolayın Allah bu müşrikleri, Cehennem'de ebedi cezalandırmakla tehdit etmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Biliniz ki) kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. (Bölümün numarası 1; Page No. 344) Nebi (s.a.v.'den rivayetle, O'na “En büyük günah hangisidir” diye soruldu. Cevaben “Allah seni yarattığı halde, ona eş koşmandır.” buyurdu. “Sonra hangisidir?” diye soruldu. “Seninle yemek yer (yemeğime ortak olur) korkusuyla çocuğunu öldürmendir” dedi. Yine “sonra hangisi” denildi. Buyurdu ki: “Komşunun hanımıyla zina etmendir”. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler.


Tags: