Allah (c.c.) Hz. İbrahim'e oğlunu kesme emri vermesinin hikmeti

(Bölümün numarası 4; Page No. 287)  es-Sâffât suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 288) Üçüncü soru,(10806) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah'ın Hz. İbrahim'e ciğerparesini Hz. İsmail'i kesmekle emretmenin hikmeti nedir.?


Cevap 3: Rabbine olan ihlâs ve sevgisini imtihân etmek, onun mertebesini yüceltmek için Allah (c.c.) İbrahim (a.s)'a oğlu İsmail'i kesmeyi emretti. Hz. İbrahim (a.s.) emri yerine getirdi. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demiştir. AyetBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: