"Allah Adem'i kendi suretinde yarattı" hadisi üzerine hüküm vermek ve onun manası

(2331) no'lu fetva: Soru 1: Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah, Adem'i kendi suretinde, boyu altmış zira (arşın) olarak yarattı. Bu hadis sahih midir?


Cevap 1: Hadisin metni şöyledir: Allah Adem’i kendi suretinde, boyunu 60 zira (arşın) olarak yarattı ve ona: “Git şu meleklere selam ver ve sana nasıl selam vereceklerini iyi dinle, zira o senin ve zürriyetinin selamıdır” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Adem gitti ve şöyle dedi: "Es-selamu aleyküm". Onlar da: "Es-selamu aleyke ve rahmetullah" dediler. "ve rahmetullah" sözünü ilave ettiler. İşte cennete girecek herkes Adem’in suretinde ve atmış zira boyunda olacaktır. Adem’den bu zamana kadar insanların boyu eksilmeye devam etmiştir. Hadisi İmam Ahmed, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu, sahih bir hadistir. Metninde bir gariplik yoktur. Onun iki manası vardır: (Bölümün numarası 3; Page No. 506)  Birincisi: Allah (c.c.) Ademi, neslinin çocukları gibi küçük kısa boylu yaratıp, sonra gelişerek ve uzayarak atmış arşına ulaşmadı. Bilakis yarattığı gün, boyu atmış arşın olarak, kendisinin ulaşabileceği son suretinde, uzun boylu olarak yarattı. İkincisi: Şu: Kendi suretinde (şeklinde) ayetindeki zamir, başka sahih bir rivayette geldiği gibi, Allah'a racidir (döner). O rivayet şudur: Rahman'nın suretinde (şeklinde) Siyakın zahiri bunu gerektirir. Bunun üzerine teşbih yapmak gerekmez. Zira Allah, kendi nefsini yaratıklarıyla isimlendirdiği isimlerle isimlendirmiş ve kendi nefsini mahlukatını vasfettiği sıfatlarla vasfetmiştir. Bundan teşbih çıkarmak gerekmediği gibi, suret (şekil) de böyledir. Onun, Allah için getirilmesi (söylenmesi), teşbihi gerektirmez. Çünkü isimde ve külli manada ortaklık, onların her birine mahsus olan şeyde teşbihi gerektirmez. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur.


Tags: