Allah'a kurbiyet niyetiyle belirli bir münasebet için kesilen sadaka kurbanı

(9573 ) no'lu f etva: Soru: Çocuğumun başarısı münasebetiyle yahut trafik kazasından selametle kurtulması münasebetiyle yahut herhangi bir sevinç münasebetiyle, kendi kendime yahut yanımda bulunanlara " bu Allah Te'âlâ adına sadakadır" diyerek kestiğim sadaka kurbanının hükmü nedir?. Sayın hocam, bu sadakadan yemem caiz midir yoksa değil midir?. Zira ben, şöyle şöyle yapacağım diye Allah'a yemin etmedim ve adakda bulunmadım. Fakat bu sevinç meydana gelince, bu Allah Te'âlâ için sadakadır diyorum. Zikrettiğim konuda bizi bilgilendiriniz, Allah size mükafatını versin. Bu konuda takip edeceğimiz doğru yol nedir?.


Cevap: Amellerde asıl olan niyete bina edilmesidir. Niyet, amelden sevap kazanmak için şarttır. Müslümanın, her infakında Allah'a kurbiyete niyet etmesi gerekir. Bir misafirin gelmesi, çocuğun teşvik edilmesi veya benzeri meşru bir münasebet olursa ve bununla kurbiyete niyet ederse, ondan yemesinde bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: