Allah'ın kulu imana muvaffak kılması

Allah’ın kulu imana muvaffak kılması. (8070) no'lu fetva: Soru: Allah Te'âlâ başlangıçta kulu imana muvaffak mı kılar, yoksa kul imanı seçer sonra Allah onu muvaffak kılıp, yardım mı eder?. Yaratan, kul küfrü seçmeden önce, başta doğrudan ona verir mi, yoksa kul önce küfrü seçer, sonra Allah onu mahrum mu bırakır? Allah ezeli ilmiyle, kullarından bazılarının kendi iradeleriyle, istekleriyle ve dilemeleriyle hidayeti seçeceklerini bilip, onları yaratmadan önce saâdet ehlinden mi yazıyor, kullarından bazılarının da kendi iradeleri, istekleri ve seçmeleriyle dalaleti seçeceklerini bilip, onları dalalet ehlinden mi yazıyor, yoksa Allah Te'âlâ'nın dilediğini yapan, adil, hakim ve âlim olmasına teslimiyetle birlikte, bu iş takdir midir?


Cevap: Allah Te'âlâ, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye, bütün ümmetlere müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler göndermiş ve onlara kitaplar indirmiştir. Fazlı ve kereminden, kullarından dilediğine iman nasip etmiş ve onlardan dilediğini mahrum bırakmış, hikmetinden ve adaletinden dolayı iman nasip etmemiştir. Allah Te'âlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir. Ayrıca Allah Te'âlâ, ezeli ilmiyle mahlukatı yaratmadan önce, kullarından bazılarının mümin olacağını ve onları cennet'e koyacağını, onlardan bazılarının da kafir olacağını ve cehennem'e koyacağını biliyordu. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: