Allah'ın isimlerinin tercüme edilmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 165)  Allahın isimlerinin tercüme edilmesi. (Bölümün numarası 3; Page No. 166) (8115) no'lu fetva: Soru: Bizde ilim adamlarının ihtilaf ettikleri bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Biz Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetinden öğrendik ki, Allah tealanın sıfatları tevkifidir. Allah'ın kitabıyla ya da Peygamberinin diliyle Allah'ın var kabul ettiğini var kabul ederiz ve yok kabul ettiğini yok kabul ederiz, Allah'ın sükut ettiği şeylerde de sükut ediriz.Bir kimsenin Allah'ı Farsça'daki (Hüda), Peştuca'daki (Hüdayi), veya İngilizcedeki (God) v.b. isimler gibi başka bir isimle isimlendirmesi caiz midir? Kitap ve sünnette sabit olmayan başka bir isimle Allah'ı zikreden kimse ayeti kerimede Allah'ın buyurduğu gibi: Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. inkar etmiş olur mu, olmaz mı? İlim adamlarından, bu isimler caizdir, diyenler var. Ve Cebrail ismi ile delil getirmektedirler. Çünkü (îl) ibranicede Allah'ın adıdır.İbranicede ismin değiştirilmesi caiz olursa aynı şekilde diğer dillerde de caiz olur. Bu te'vil doğru mudur değil midir? Allah'ın ismini Arapça dışında başka bir dile çevirmek caiz midir, değil midir?. Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Eğer mütercim iki dile de hakim ise Arapça bilmeyen kimse için Arapça dışında kendi dillerine Allah'ın isimlerinin tercümesi caiz olur. Aynı şekilde Kur'ân ayetleri ve peygamber hadislerinin de dinin onlara anlatılabilmesi için manalarının başka dillere tercüme edilmesi caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: