Allah'ın indirdiğini inkar ve put önünden durmak

(13062) Numaralı fetva: Soru: Okuldaki her öğrenci, büstün (put) önünde toplanır, onu över ve onu anar, saygı duruşunda bulunur ve her gün ona karşı ahdini yeniler. (Bölümün numarası 1; Page No. 333)  Derslerin çoğunda Allah'ın indirdiğini inkar eder, Allah'a ve Resûlüne iftira eder ve şeri hükümle alay eder ve şöyle der: Bu, adalet değil, bilakis zulumdür. Müslümanların, çocuklarını bu okullara göndermeleri caiz midir, değil midir? Bilerek çocuğunu bu okula gönderen kimse için şeri hükmü nedir?


Cevap: Öncelikle: Allah'ın indirdiğini inkar etmek, Allah ve Resûlüne iftirada bulunmak, şeri hükümlerle alay etmek ve onu zulüm ve haksızlığa nisbet etmek, bütün bunlar, haram olan küfür işlerindendir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği (Kur'ân'ı) yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Allah Te'âlâ da şöyle buyurmuştur: De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Ve Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İyi anlayan bir topluma göre, hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Kim benim ağzımdan bilerek hadis uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın. İkinci olarak: Onu övmek ve onu anmak için büstün önünde durmak haramdır ve bilakis bu, şirktir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. (Bölümün numarası 1; Page No. 334) Üçüncü olarak: Küfür ve Allah ve Rasûlüne (s.a.v.) düşmanlık öğretilen okula çocukların gönderilmesi haramdır.Dördüncü olarak: Bu gibi okullara çocuklarını gönderen kimseye nasihat etmek ve ona şeri hükmü açıklamak gerekir. Umulur ki Allah, onu hidayete erdirir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: