Allah'ın (c.c.) "Her hikmetli iş o gecede ayırt edilir." ayetindeki geceden maksat nedir? Ayrıca Şaban ayının 15. gecesini ihya etmenin hükmü nedir?

(Bölümün numarası 3; Page No. 76) Birinci soru, (7929) no'lu fetvadan: Soru 1: Benim sorum, Şaban ayının 15. gecesiyle ilgili olacaktır. Duhân suresinde geçen Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. ayetinden kastedilen Şaban ayının 15. gecesi midir? Yoksa bu ayetten kastedilen, Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesi midir? Ayrıca, Şaban ayının 15. gecesinde ibadet, zikir, geceyi ihya etme, Kur'ân okuma ve 14. gününü oruçlu geçirme gibi şeyler müstehap mıdır?


Cevap 1: Öncelikle: Sahih görüşe göre, bu ayette kastedilen gece, Şaban'ın 15. gecesi değil, Kadir gecesidir.İkinci olarak: Bahsettiğin ibadetleri veya daha başkalarını sadece Şaban ayının 15. gecesiyle sınırlamak doğru değildir. Çünkü bu gecenin diğer gecelerden bir farkı yoktur. Dolayısıyla, bu geceye ait bir şeyler tahsis etmek bidattir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: