Allah’ı grup halinde zikretmek, ve Kur'ân'ı tek dille okumak

Allah’ı grup halinde zikretmek, hatme yapmak ve Kur'ân'ı tek dille okumak. (2913) no'lu fetva: Soru: Bazı tarikat mensuplarının yaptıkları gibi, Allah'ı grup halinde ve tek dille zikretmeleri, ayrıca, yaşadığımız Fas ülkesinde "El-İ'mara" diye bilinen tarikatın hatme yapması, camilerde, evlerde ve törenlerde Kur'ân'ı Kerim-i grup halinde ve tek dille okumaları hakkında ne dersiniz?.


Cevap: Allah'ı grup halinde zikretmeyi, hatme yapmayı, camilerde, evlerde ve törenlerde tek sesle Kur'ân okumayı, var olan bu şekliyle dinde meşruluğunu ispat ettirmek için dayanılacak şer'i bir temel ve dayanak yoktur. Dine tabi olma hususunda uyulması gereken en öncelikli nesil sahabe toplumudur. Onlarda böyle bir şeye rastlanmamaktadır. Daha sonraki hayırlı asırlar içerisinde de bu görülmemiştir. En hayırlı yol Hz. Peygamberin yoluna tabi olmaktır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 521)  Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bu hususta Allah resulü'nden (s.a.v.) bir hadis gelmediği ve bildiğimiz kadarıyla da sahabeden hiç kimsenin bununla amel etmediği için bu bid'attir ve sahibine geri iâde edilir. Bir önceki delil bunu kapsamaktadır. Bu işler için ücret almak ta aynı kapsamdadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: