Adetli kadının camiye girmesi

(Bölümün numarası 6; Page No. 276)  Adetli Kadının Camiye Girmesi (5167) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sadece hutbe dinlemek için adetli bir kadının mescide girmesinin din açısından hükmü nedir?


Cevap 1: Hayızlı ya da nifas olan bir kadının mescide girmesi helal değildir. Bu konudaki delil Aişe'nin (r.anha) rivayet ettiği şu hadistir: Ashabının evlerinin yönleri mescide açılmış bir halde iken, Resûlüllah (s.a.v.) geldi ve: "Şu evlerin yönlerini (kapılarını) mescidden çeviriniz" buyurdu ve(odasına)girdi. Ashab, kendileri hakkında bir ruhsat inmesini umarak bir şey yapmadılar. Bir müddet sonra Resûlüllah onların yanına çıktı ve: "Şu evlerin yönlerini mescidden çeviriniz. Çünkü ben, mescidi hayızlı ve cünübe helal görmüyorum" buyurdu. Bunu Ebu Davud rivayet etmiş olup, ayrıca Ümmü Seleme'den de (r.anha) şöyle rivayet edilmiştir: Resûlüllah (s.a.v.) bu mescidin avlusuna girdi ve en yüksek sesiyle şöyle nida etti: Camiler hayızlı ve cünüp için helal olmaz. Bunu da İbn Mâce rivayet etmiştir. Bu iki hadis, cünüp ve hayızlı olan bir kimsenin mescidde beklemesinin helal olmadığına delalet eder. Mescidden geçmeye gelince; ihtiyaç durumunda ve mescide herhangi bir necasetin bulaşmayacağından emin olma durumunda bir sakıncası yoktur. Nitekim Allah te'âlâ şöyle buyurur: (Bölümün numarası 6; Page No. 277)  cünüp iken de -yolcu olan müstesna- Dolayısıyla hayızlı kimse de cünüp gibidir. Ayrıca Aişe'ye hayızlı olduğu halde mescidden bir ihtiyacını alması için izin vermiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: