Adam bir hayvan kesilmesini vasiyet etse, varislerden biri de onun yerine hayvan tasadduk etse, bu kişinin malından vasiyet ettiği şey, yerine getiril

( 8903 ) Numaralı fetva: Soru : Dedem vefat etmeden önce babama ölümünden sonrası için dört inek ve on tane de koyun kesmesini vasiye etti. Ancak şimdiye kadar bir şey kesmedi. Ben ve kardeşim sevabını ona kılarak iki inek beş tane de koyun kestik. Arkasından çocuklar ve eş bıraktı. Evlatları arasında büluğ çağına gelmemiş olanlar var. Şehrimizdeki mahkemenin kararıyla küçük çocukların vasisi oldum. Varisleri olan büluğ çağına gelmemiş çocukların malından dört inek ve on koyun kesmem caiz midir? Eğer bu caiz ise, inek ve koyunları satıp değerini nakit olarak fakirlere veya hayır yollarına verebilir miyim? Yoksa canlı olarak fakirlere mi verilir? Ben ve kardeşimin yaptığı kesimler (iki inek beş koyun) vasiyetten sayılır mı? (Bölümün numarası 16; Page No. 395)  Bize bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap : Borçları ödenip, mal mirasçılara taksim edilmeden vefat ettiği günkü malının üçte birini veya daha azı kapsayan vasiyeti (koyun ve ineklerin kesimi) yerine getirilir. Sen ve kardeşinin onun hayrına yaptıklarınız vasiyetin yerine geçmez. Allah'tan sizlere ecir vermesini ve amelinizin sevabını ona ulaştırmasını umuyoruz. Aynı şekilde vasiyet ettiği koyun ve ineklerin değeri nakit olarak ta verilemez. Fakirlere canlı olarak ta veremezsiniz. Çünkü vasiyet edenin et olarak dağıtılmasında bir amacı olabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: