Şirketlerin adıyla vadeyle satın alınan malı nakde çevirmesi

(Bölümün numarası 11; Page No. 125) (21465) Numaralı fetva: Soru: Bir şirketin hisse senetlerini belli bir miktar karşılığında satın almanın ve bunu belli taksitlere satın alınan fiyattan fazla fiyata satılmasının cevazı hakkında fetva vermenizi rica ediyorum. Ki müşteri bunu başka birine satınca teslim edecek. Ki benden aldığı fiyattan daha ucuza satmalı ki, nakit para eline geçsin.


Cevap: Eğer şirketler faizli muameleler yapmıyorlarsa, bu şirketlerin paylarını satmakta bir sakınca yoktur. Mimari şirketler, zirai şirketler, üretim yapan fabrikalar vb. şirketler mülk şirketleridir. Onları satın alan bir kimse onu sata da bilir, üzerinde tasarrufta da bulunabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: