Şifa niyetiyle, İhlas, Felak-Nas ve Fatiha surelerinini okumak

(446) Numaralı fetva Soru: Şifa niyetiyle, İhlas, Felak-Nas ve Fatiha surelerini okumak haram mıdır, helal midir? Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) veya Selef-i Salihin bunu yapmış mıdır? Bizi bilgilendiriniz.


Cevap: İhlas, Felak-Nas, Fatiha ve başka sureleri hastaya okumak, Peygamber efendimizin bizzat yaptığı ve sahabeye de ikrar ettiği caiz rukyelerdendir. . Buhari ve Müslim "sahih"lerinde, . Muammer yoluyla, Zühriden, o , Urve 'den, o da Aişe (radiyallahu anha)dan rivayet ediyor: (Bölümün numarası 1; Page No. 243) Peygamber (sallallahu aleyi ve sellem) vefat ettiği hastalığında, kendi üzerine, muavvizat -ihlas,felak ve nas sureleri- okur üflerdi. Durumu ağırlaşınca, ben onları okuyup üflüyor ve bereketinden dolayı, kendi eliyle onu mesh ediyordum. Muammer, Zühriye sordum : Nasıl üflerdi? "Ellerine üfler sonra yüzüne sürerdi" dedi. . Buhari . Ebi Said el-Hudri (radiyallahu anh)'dan rivayet ediyor: Bir grup sahâbî çıktıkları yolculukta Arap kabilelerinin birisinin yanından geçerlerken onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Fakat kabile onları misâfir etmediler. Bir ara kabile reisini bir akrep soktu. Bunun üzerine yanlarına gittiler ve, (Efendimizi akrep soktu) Yanınızda ilaç veya rukye yapacak biri var mı? dediler. Sahabiler: Siz bizi misafir etmediniz. Bize bir karşılık belirlemediğiniz sürece size rukye yapmayız, dediler. Sonunda onlarla bir koyun sürüsü üzerinde anlaştılar. Sahâbî,Fâtiha sûresini okuyup adamın üzerine üflemeye başladı ve adam iyileşti. Bunun üzerine kabile fertleri, üzerinde anlaşılan koyun sürüsünü onlara verdiler. Sahâbeden bazıları: Hayır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına gidip olup biteni ona anlatıncaya kadar paylaşmayalım, bakalım bize ne buyuracak? dediler. Bunun üzerine Raslûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanına gidip olup bitenleri anlattılar. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gülümseyerek: Onun (Fâtiha Sûresi'nin) rukye olduğunu nereden bildiniz? buyurdu. Sonra İyi yapmışsınız (onu alın ve) aranızda paylaşın, bana da bir pay ayırın, buyurdu. İlk hadiste, peygamber efendimizin, hastalığından ötürü, muavvizat (ihlas,felak,nas) okuması, ikincide ise, sahabenin Fatiha ile rukye yapmasını ikrarı vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: