Şeytan ve avenesinin cezası

(Bölümün numarası 3; Page No. 510)  Üçüncü soru, (6304) no'lu fetvadan: Soru 3: Şeytanın cezası nedir? Hayatında Allah'ın farzlarından hiçbir farzı yerine getirmeyen müslüman bir kimse gibi o da cehennem'e girecek mi? Yoksa cennet gibi, cehennemin de dereceleri mi var?


Cevap 3: Allah Te'âlâ'nın kitabında haber verdiği gibi, İblis ve avenesinin cezası cehennemdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Doğrusu -ki ben hep doğruyu söylerim- buyurdu.(84) mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım! Cennet'in dereceleri olduğu gibi, cehennem'in de katları vardır. İlim ehli şu ayette buna dikkat çekmişlerdir: Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır.(162) Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: