Şeytanın vesvesesi ve söylemleri hakkında sorular

(Bölümün numarası 2; Page No. 204)  Şeytanın vesvesesi ve söylemleri hakkında sorular. ( 8440) no'lu fetva: Soru: Hıristiyan olan bazı arkadaşlarla tanıştım, onları islam'a davet ettim. Bir soruya cevap vermem karşılığında islam'a girmeyi kabul ettiler. Bu kimseler Allah'ın (c.c.), göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin kısacası her şeyin yaratıcısı olduğunu itiraf ediyorlar ancak, şunu soruyorlar: Allah (c.c.) neden meydana geldi, nasıl oluştu ve onu kim yarattı?Bana bu soruları sorduklarında, ciddi manada zorlandım ve oradan çıkıp ikinci bir defa daha gitmedim.Bu hususta bana fetva vermenizi rica ediyorum. Allah'ın konumuna yakışır ve zorluk çekmeden onlara söyleyebileceğim cevap ne olabilir? Allah sizi hayırla mükafâtlandırsın.


Cevap: Bu tarz sorular, şeytanın vesvese ve söylemlerinden oluşan sorulardır. Kendisine tabi olan insi ve cinni şeytanları doğru yoldan saptırmak için bu vesveseleri onların kalbine atar. Allah tebareke ve teâlâ ilktir ve öncesinde var olan hiç bir şey yoktur. O, sondur ve ondan sonra kalacak hiç kimse yoktur. (Bölümün numarası 2; Page No. 205)  O, tektir. Onun benzeri, misli, babası ve evladı yoktur ve hiçbir şey ona denk değildir. Sahih-i Müslim' de var olan bir hadiste, Ebu Hureyre (r.a.) Rasulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: İnsanlar size ilim hakkında sorup duracaklar ta ki: Bu Allah! bizi yarattı, peki Allah'ı kim yarattı? diyene kadar. Ebu Hureyre, bir adamın elini tutarak: Allah ve resulü doğru söyledi. İki kişi bana bu soruyu sordu bu adam da üçüncüsüdür. Diğer bir rivayette de Rasulullah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini aktarmıştır: Ey Ebu Hureyre, insanlar sana sürekli sorular soracaklar ta ki : Bu Allah! Peki Allah'ı kim yarattı? diyene kadar.. Ebu Hureyre: Ben bir ara mescitte otururken bedevilerden bir grup insan yanıma geldi ve: Ey Ebu Hureyre: Bu Allah! Peki Allah'ı kim yarattı? Ravi anlatıyor: Ebu Hureyre avucunu çakıl taşlarıyla doldurup onların üzerine attı. Sonra: "Hadi kalkın gidin. Dostum doğru söyledi." dedi.Buhari ve Müslimde nakledilen bir hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Şeytan sizden birinize gelir ve: 'Şunu kim yarattı, şunu kim yarattı?' der, ta ki Allah'ı kim yarattı diyene kadar sormaya devam eder. Bu noktaya varınca (kişi,şeytandan) Allah'a sığınsın ve (ona muhatap olup konuşmayı sürdürmeye) son versin. Başka bir rivayette de İnsanlar soru sormaktan geri durmazlar ta ki: Allah bu mahlukatı yarattı, peki Allah'ı kim yarattı? diyene kadar. (Bölümün numarası 2; Page No. 206)  Böyle bir şey içinde hisseden kişi: "Allah'a iman ettim" deyiversin. İmam Ebu Davud son rivayeti almıştır ve onun bu hadise benzer bir rivayeti vardır. Bunu söylerlerse deyiniz : Allah birdir, Allah sameddir(hiç bir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin kendisine muhtaç olduğu)Doğurmadı, doğurulmadı, O'na denk hiç bir şey yoktur. Sonra soluna 3 defa tükürsün ve şeytandan Allaha sığınsın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: