Şeytanın hilelerinin ve vesvesenin tedavisi

(Bölümün numarası 2; Page No. 193)  Vesvese'nin tanımı, tedavisi ve Psikolojik düşünceler (Bölümün numarası 2; Page No. 194)  Şeytan'ın hilelerinin ve vesvesenin tedavisi (6506) no'lu fetva: Soru: Ben, İslam'a bağlılığın henüz başında olan genç bir müslümanım. Bu arada bana bir çok şeytan fırkası musallat oldu. Onlardan birisine galip geleceğim sırada başka birisi geliyordu. İslam'a olan bağlılığım güzel bir seviyeye gelince, Allah'ın hamd ve nimeti sayesinde etrafımdaki gençlere nisbeten kendimi biraz daha iyi durumda görüyordum. Ama şimdi, daha önce benden daha düşük seviyede olan arkadaşlarımın, İslam'a bağlılık ve ibadetlere olan rağbet konusunda benden ilerde olduklarını gördüm. Kendime bakınca, daha önceki halimden uzak ve şiddetli bir şekilde alçaldığımı gördum. Bütün yolları deneyerek nefsime ve şeytana karşı koymaya çalışıyorum ama, göğsümü ve kalbimi içten içe parçalayan, şeytanın kalbime yerleştirdiği batıl düşüncelere doğru gitmeme yol açan şeyin ne olduğunu bulamıyorum. Bu vesveseler, hareket halinde veya durgun olduğum bir an bile beni terketmiyor. Mescitte, caddede, evde ve okulda durum böyle devam ediyor. Bu şeytana engel olma adına yanımda duracak hiç kimse yok mu? Allah'ın, bana yardım etmek için göndereceği hiç kimse yok mu?


Cevap: Sana, bu vesveseleri terketmeni, Kuran-ı Kerimi çok fazla okumanı, güzel ameller işlemeni, Allah'a dayanıp O'na yalvarmanı, şeytanın bu tuzağını senden defedip, hak üzere sebat etmeni ve seni hidayete erdirmesi için Allah'a dua etmeni tavsiye ediyoruz. Çünkü, insan olsun cin olsun bütün kulların perçemi Allah'ın elindedir ve dilediği yöne çevirir. Yapmış olduğun ibadetleri beğenmekten, güzel yaşantı içerisinde olmak ve çok salih amel işlemekle öğünmekten seni sakındırıyoruz. İbadetlerde ve ahiret hayatıyla ilgili konularda kendinden daha aşağı derecede olan kimseye bakma. Çünkü bu, kişiyi aşama aşama gururlanmaya, salih amelleri azaltmaya, tembelleşmeye, şeytanın müslümanı kandırmasına ve hayırlı işlere olan gayretinden vazgeçirmeye doğru götürecektir. Sen, Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünnetine bağlı kalıp ona tutunma ve ona karşı istekli olma hususunda kendinden daha üstün kimselere bak. Bu, daha fazla salih amel işlemene, Allah'ın rahmet ve mağfiretini kazanmak için acele etmene, ebedi nimete sahip olma ve yüce mertebelere yükselmene daha fazla yardımcı olacaktır. Umarız ki Allah (c.c.), seni hak din üzere sabit kılar, seni doğru yola iletir ve bu vesveseleri senden giderir.Aynı zamanda sana, Ebi'l-Ferec b. el-Cevzi'nin telif ettiği " Telbisu İblis" adlı kitabı okumanı tavsiye ediyoruz. Müellif bu konuyla ilgili ehemmiyet arzeden hususları kaleme almıştır. Allah'tan dileğimiz, okuyacağın bu kitabı sana faydalı kılmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: