Şarkı dinlemenin hükmü

(16301) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Şarkının hükmü nedir?


Cevap 3: Şarkı dinlemek haramdır. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 26; Page No. 222)  İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak... için boş lafı satın alır. Ayrıca bu konuda Sahih-i Buhari'de geçen, İbn Mesud'un da aralarında bulunduğu sahabiler topluluğunun açıkladığı şöyle bir hadis-i şerif bulunmaktadır : Ahir zamanda bir kavim, ferci (zinayı), ipeği, içkiyi, çalgıyı helal addedecektir. Allah da onları yerin dibine geçirecektir. Zina ile müzik erkeklerin ipek giymesi ve içki, bunların hepsi yasaklanmıştır. Müziğin yasak oluşu, müzik aletlerinin ve şarkının da yasaklandığının delilidir. Başarı Allah'tandır!Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: