Şükür secdesi ve hayızlının Kur'ân tilaveti

(6267) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Hayızlı olan kadının, tilavet secdesi ve şükür secdesi yapması caiz midir? Eğer bu caiz değilse, secde ayetini duyunca, sadece diliyle Allah'ı tesbih etmesi caiz midir?


Cevap 7: a) Kur'ân okuması mubah olan durumlarda, secde ayetini okursa yahut işitirse, tilavet secdesi yapması doğru olur. Doğru olan, mushaftan okuması değil, ezbere okumasıdır ve secde yapması gerekir. Çünkü bu, namaz değildir, ancak diğer zikir çeşitleri gibi, Allah'a bir saygı ve bir ibadettir.b) Doğru olan, okuyan ve işiten için, şükür secdesinde ve tilavet secdesinde teharet şart koşulmaz. Çünkü her ikisi de namaz hükmünde değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: