Şâzeliyye tarîkatına itikad etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 538) 2986 Numaralı fetva: Soru: Şâzeliyye diye adlandırılan bir tarikat var. Tâbileri namaz kılmazlar, oruç tutmazlar ve zekat vermezler. Efendimiz dedikleri bir şahıs var: Rableri mesabesinde olduğunu söylüyorlar. Ahirette onlara kefil olacak. Dünya hayatında işledikleri her şeyden bağışlayıcı eder. Bunlar her hafta Pazartesi ve Cuma sabahları ve Pazartesi ve Cuma geceleri toplanırlar. Babam, beni bu tarikata girmeye zorluyor ve beni namaz kılarken veya oruç tutarken görünce öfkeleniyor. Bana şunu söylüyor: "Efendimiz her şeyden bizi bağışlıyor ve Cehennem azabından bizi koruyor. Yani: Biz kesinlikle Cennet ehliyiz." Bu kesinlikle yanlış bir söz. O kendileri gibi bir kimsedir. Bu sorunda ne yapmalıyım, bana doğru yolu gösterin. Ben biliyorum ki, Allah Rabbim, Hz. Muhammed (s.a.v.) Onun nebisi ve rasûlü, İslam benim dinim, onun beş ruknünü yerine getiriyorum. Babama itaat edersem, yaratanımın emirlerine muhalefet etmiş olurum. Allah Teâlâ, kitabında şöyle buyuruyor: Sakın onlara "üf" deme ve onları azarlama. (Bölümün numarası 1; Page No. 539) Ona itaat etmesem, bu tarikatta onunla beraber devam etmem için, bana olan öfkesi ve sürtüşmem devam edecek. Ben kendi geçimimi karşılayacak durumda değilim. Annem hariç, ailede bana arka çıkan kimse de bulunmamaktadır. Rabbimi razı etmek ve namaz ve oruç yahut İslam Dininin sıhhatine hiç bir şekilde ikna olmayan babamın öfkesinden kurtulmak için ne yapmam lazım?


Cevap: Konu dediğin gibi, baban ve bu tarikatta onunla beraber olanlar namaz kılmıyorlar ve efendilerinin yahut şeyhlerinin kendilerine Cenneti tekeffül eden ve işledikleri bütün şerleri bağışlayan Rableri mesabesinde olduğununa inanıyorlar ise, onlar kâfirdirler. Baban onlarla beraber olmanı emrederse ve namaz ve oruçtan da nehyederse ona itaat etme. Çünkü, Yaratana isyan konusunda yaratılana itaat yoktur.. Allah'ın sana emrettiklerine uy, nehyettiklerinden kaçın ve dünyada anne-babana iyi davran. Zira Hak ( c.c. ) şöyle buyuruyor: Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.(14)Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber vereceğim. (Bölümün numarası 1; Page No. 540) Allah'ın koyduğu ve Rasûlünün beyan ettiği şeye inanmada ve Allah'ın kitabı ve Rasûlünün sünnetiyle amel etmede sadık müminlerle beraber ol. Allah yolunda ve Allah'a yönelenlerin yoluna iltizam etmekte sana gelen ezaya katlan. Bu senin için daha hayırlı ve daha güzeldir. Seni saptırma korkusundan dolayı onlardan ayrılman gerekir. Yaşayabileceğin helal bir kazanç yolu vereceğini Allah'tan ümit ediyoruz. Çünkü rızık, Allah'ın elindedir, ne babanın elinde ne de kullardan bir başkasının elindedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: