Ülkelerin âlimlerini dört mezhebe sevk eden sebepler

Soru 5: Ülkelerin âlimleri, Allah'ın nebisi Muhammed'in (s.a.v.) şeriatını, Maliki, Şafii, Hanefi ve Hanbeli diye niçin dört mezhebe böldüler? Allah resûlü'nün (s.a.v.) dini bir ve Kur'ân bir olmasına rağmen.


Cevap 5: Kanun koymada asıl olan Kur'ândır. Şünnet ise Kur'ân'ın açıklayıcısıdır. Allah Te'âlâ, dört imamdan her birini kendi gücü oranında dinde fakih kılmıştır. Onlardan her birinin, onun görüşünü nakleden talebeleri vardır ve dört mezhep böylece oluşmuştur. Onlardan birinin her söylediği doğru demek değildir. Bilakis o ictihat etmiştir. İsabet ederse ona iki sevap vardır: İctihadının sevabı ve isabet etmesinin sevabı. Eğer ictihadında hata ederse, ona ictihadının sevabı vardır ve hatası da bağışlanmıştır. (Bölümün numarası 5; Page No. 37) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: