Özellikle şaban ayının 15. (berat) gecesi sadaka verilmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 77) (9760) no'lu fetva: Soru: Babam hayatta iken bana, gücüm yettiğince, şaban ayının her 15. (berat) gecesi sadaka vermeyi vasiyet etti. Gerçekten de şu ana dek vasiyeti yerine getirdim. Ancak bazı kimseler "Böyle bir şey caiz değildir" diyerek beni kınadılar. Babamın bu vasiyetine göre şaban ayının yarı (berat) gecesinde sadaka vermem caiz midir, değil midir? Fetva vermenizi rica ederim. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın..


Cevap: Bu sadakanın özellikle şaban ayının 15. gecesinde verilmesi baban tarafından vasiyet edilmişse bile bidattir, caiz değildir. Sana düşen bu sadakayı vermektir, ama özellikle şaban ayının 15. gecesinde değil... Sadakayı senenin özellikle belli bir ayına tahsis etmeksizin her sene herhangi bir ayda vermelisin. Ramazan ayında olması daha faziletlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: