Övmek

(Bölümün numarası 26; Page No. 124) (11864) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Güvenilen bir alimi övmek caiz midir? Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yüzünüze karşı medih edenlerin yüzlerine toprak saçın! Bu hadisin manası nedir?


Cevap 2 : Asıl olan övmenin mekruh ve yasak olmasıdır. Ancak bunda bir maslahat varsa ve övülen kişinin yanlışa düşmeyeceğine eminse, bu durumda kişinin övülmesi caizdir. Öven kişi bana göre desin, ben onu Allah'a karşı temize çıkarmıyorum, desin. Soruda söylenen hadisi Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Anlamı : Kim ki övme işini övdüğü kişiden bir şeyler yemek için meslek haline getirirse, ona bir şey verilmez, ona ancak hüsran ve mahrumiyet vardır. Hadiste geçen söz (Yüzünüze karşı medih edenlerin yüzlerine toprak saçın!) bundan kinaye olarak söylenmiştir. Nasıl ki, (ona topraktan başka bir şey yok) denildiği gibi.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: