Örtünmeyi terk etmek masiyettir

(5953) no'lu fetvadan: Soru 6: Bir kadının babası, erkeklere karşı kızının örtündüğünü öğrenince onunla ilişkisini kesmiştir. Bu konudaki hüküm nedir?


Cevap 6: Olay söylenildiği gibi ise, babasının onunla ilişkisini kesmesi ona zarar vermez. Ancak babanın böyle bir şey yapması caiz değildir. Çünkü kadının ameli Allah'a itaattır, örtünmeyi terk etmek ise masiyettir. Yaratana isyan konusunda hiçbir yaratılana (mehluka) itaat yoktur. Baba yaptığından dolayı günahkardır. Allah hidayete erdirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: