Önce, vefat eden oğlunun çocuklarına bir parça arazi vasiyet etti. Bir zaman sonra bir başka arazinin üçte birini vasiyet etti

(456) no'lu fetva: Soru: Dedesinin iki oğlu vardı. Onlardan biri vefat etti. Vefat etmeden önce dedeleri dedi ki: Bu vefat eden oğlumun elinin altındaki (işlediği) arazi onun oğullarınındır. Bir zaman sonra dede dedi ki: Bu bendeki arazinin üçte ikisi oğlumun (yaşayan), üçte biri ise vefat eden oğlumun çocuklarınındır. Bu tasarrufun sıhhatini (doğru olup olmadığını) soruyorum.


Cevap: Eğer mirasçılar, miras bırakanın bu tasarrufunu onaylarlarsa bu istek gerçekleşir (vasiyet tamamdır). Güzel olur. Onun gerçekleşmesine kimse mani olamaz. Eğer mirasçıların hepsi veya bir kısmı bu tasarrufa karşı çıkarlarsa Şer'i mahkemelerin bu duruma bakması gerekir. Kasır olanın (Mirası kullanmada akli vb. kudreti olmayan kişinin) mirastan payı aynen kalır. (Bölümün numarası 16; Page No. 315) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: