Ölenin ruhuna veya başka bir amaç için Fatiha suresini okumanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 538)  Ölenin ruhuna veya başka bir amaç için Fatiha suresini okumanın hükmü. (8946) no'lu fetvadan: Soru 8: Falanın ruhu için "el-Fatiha", veyahut Allah'ın bu işi bize kolaylaştırması için "el-Fatiha" demenin hükmü nedir? Bundan sonra Fatiha suresini okuyorlar. Yahut Kur'an kıraatını bitirince "el-Fatiha" diyor ve orada bulunanlar da onu okuyorlar. Ayrıca evlenmeden önce Fatiha okumak adet haline gelmiştir. Bunun hükmü nedir?.


Cevap 8: Duadan veya Kur'ân tilavetinden sonra veya evlilikten önce orada bulunan kimsenin Fatihayı okuması bid'attır. Çünkü Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ve sahabenin her hangi birisinden bu sabit olmamıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.Tags: