Ölen anne-baba yerine namaz kılmak

Ölen anne-baba yerine namaz kılmak 7782 Numaralı Fetvadan: Soru 2: Onlar adına sadaka vermeye kıyas ederek, namazın sevabını anne-babaya bağışlamak caiz midir?


Cevap 2: Anne-baba yahut başkaları adına namaz kılmak ve namazın sevabını onlara bağışlamak caiz değildir. Onlar adına sadaka verme konusunda gelen rivayet sadece nass bulunan yerle sınırlıdır ki, o da sadakadır. Çünkü bu gibi yerlerde kıyas caiz değildir. Rasûlüllah'tan (s.a.v.) ve onun ashabından (r.a.), namazın ölüye bağışlanmasının caiz olduğuna delalet eden bir şey rivayet edilmemiştir. (Bölümün numarası 9; Page No. 64) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: