Öğrençiyi kasten sınıfta bırakma

(14656) Numaralı fetva: Soru : Kasti olarak bir müdür veya bir öğretmen öğrencilerden birini sınıf'ta bırakması, ya da onu her hangi bir şeyden dolayı sınıfta bırakmak için birini teşvik etmesi veya kandırmadan hakkıyla aldığı notları, ister yazılı olsun, ister sözlü, düşürmesi caiz mi? Ben bunu çalıştığım okul'da böyle yapıldığını gördüm.


Cevap : Okul müdürünün veya başka birisinin öğrenciyi kasten sınıfta bırakması veya bunu teşvik etmesi veya notunu haksız bir şekilde düşürmesi haramdır, çünkü bunda zülüm vardır. Kutsi hadis'te geldiği gibi, Allah Te'âlâ zülmü yasaklamıştır: Resulullah (s.a.v.) Rabbinden rivayet ettiği hadisi kudside şöyle buyurmuştur: Ey kullarım, şüphesiz ki, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyiniz. Bunu yapan kişi bu günahından dolayı tövbe etmesi ve bağışlanma dilemesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: