Çocukların camilere girmesinin hükmü

Çocukların camilere girmesinin hükmü (6278) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Çocukların ve delilerin mescidlere girmesinin hükmü nedir?


Cevap 4: Mescidde namaz kılanlara eziyet vermemeleri için velilerinin, onları mescidden uzak tutmaları gerekir. Ayrıca tedavileri için gayret göstermelidirler. Çocukların ise, mümeyyiz olduklarında - ki bu da yedi ve üzeri yaştır - diğer müslümanlarla beraber namaz kılmaları için velileri ile beraber mescide girmelerine izin verilmeli ve buna mani olunmamalıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: