Çocuk babasına işte yardım ederek yanında kalmışsa emeğine karşılık olarak ona ücretini vermesi gerekir

(Bölümün numarası 16; Page No. 236) (10691) no'lu fetva: Soru : Çokça erkek çocuklarım ve kızlarım var. Küçük olana koyun ve deve gibi mallarıma bakması ve bana hizmet etmesi için yanımda kalmasını talep ettim. Ve ona yanımda kaldığı her sene için emeğine karşılık olarak bir deve vermeyi taahhüt ettim. Kardeşleri kendi işlerine ve görevlerine gittiler ve beni terk ettiler. Ancak bu sözümü dinledi ve üç sene kadar yanımda kaldı. Üç devesi oldu. Emeğine karşılık kardeşleri dışında ona bu develeri verebilir miyim? Beni aydınlatmanızı rica ediyorum. Allah sizi haryrla mükafatlandırsın. Allah (c.c.) sizlere, bize ve tüm Müslümanlara hayır versin.


Cevap : Durum zikredildiği gibi ise, eğer çocuğun zikrettiğin şartlara uygun olarak işini yapmışsa, emeğine karşılık develeri ona verebilirsin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: