Firağ

1479

Pênasîya firağê

Firağ
Ew firağên ku av û dîgerên wê di wan de tên parastin.

Bikaranîna firağên zêr û zîv

1. Di xwarin û vexwarinê de

Bikaranîna wan heram e; lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda li ser wî bin] gotiye; «Hûn di firağên zêr û zîv de venexwin û hûn di firağên wan de nexwin. Lewra ew li dinyayê ji wan re ne; li axretê jî ji me re ne.» (Buxarî û Mûslim rîwayet kirine) Hem jî pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda li ser wî bin] gotiye; «Ewê ku di firağên zîv de vedixwe, ew agirê cehennemê dikişîne zikê xwe.»
(Buxarî û Mûslim rîwayet kirine)

2. Di ğeyrê xwarin û vexwarinê de

Bikaranîna wî [zîv] di ğeyrê xwarin û vexwarinê de her wekî desmêj û ğeyrê wê de durust e; lewra ew hedîsa buhurî behsa xwarin û vexwarinê tenê kiriye; hem jî sabit bûye;

Eating-from-a-Silver-Vessel.jpg

Xwarin di firağên zîv de

Eating-from-in-a-Gold-Vessel.jpg

Xwarin di firağên zêr de

«Ku li cem Ummû-seleme [Xuda jê razî be] firağeke zîvî hebû hinek mû ji pora pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda li ser wî bin] têde bûn.»
(Buxarî rîwayet kiriye)

3. Bikaranîna firağên ku bi zîv hatine lehîmkirin

Bikaranîna firağên ku ji bo îhtiyacê bi zîvê hindik hatibe lehîmkirin durust e; lewra sabit bûye; «Ku qedeha pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda li ser wî bin] şikest, wî cihê şikestî ji zîv girt.»
(Buxarî rîwayet kiriye)

A-Silver-Vessel-for-Wudu’.jpg

Misînê zîv ji bo desmêjê

Use-of-a-Vessel-Repaired-with-Silver.jpg

Bikaranîna firağên bi zîv lehîmkirî

Li xwe kirina zêr ji bo mêr

Lixwekirina zêr ji bo mêr ne durust e; lewra ji Ebûmûsa el-eşerî [Xuda jê razî be] sabit bûye ku pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda li ser wî bin] gotiye; «Cilên hevrîşm û zêr li mêrên ummeta min hatiye heramkirin û ew ji jinên wan re hatiye helalkirin.» (Tirmizî rîwayet kiriye)Tags: