Zinanın günahı zina yapan kimseye aittir

(Bölümün numarası 3; Page No. 483) (5611) no'lu fetvanın ondokuzuncu sorusu: Soru 19: Zinadan doğan çocuk (veled-i zina) cennete girebilir mi. Zira veled-i zinanın necis olduğu ve necis olan birisinin de cennete giremeyeceği söylenmektedir.?


Cevap 19: Kişi müslüman olarak öldükten sonra cennete girer ve buna hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu kimse veled-i zina olsa dahi necis değildir. Zinanın günah ve sorumluluğu, zina suyundan yaratılana değil, zina yapan kimseye aittir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurur: Müslüman necis olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: