Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir

(Bölümün numarası 1; Page No. 294) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 295)  Psikolojik hastalıkların tedavisi (Bölümün numarası 1; Page No. 296) (3828) Numaralı fetva Soru: Ben; 20 yaşında, müslüman, dindar ve yaklaşık bir buçuk yıllık evli bir kadınım. 6 ay önce bir çocuğum oldu ve Allah'a şükür doğal bir doğumla doğdu. Doğumdan yaklaşık bir hafta sonra, şiddetli bir daralma ve sıkıntı hissetmeye başladım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ve hiç bir şeye hatta çocuğa bile ilgi duymamaya başladım. Bir psikiyatriste gittim ve yakın zamana kadar tedavi gördüm, ancak bu ilaçlar benim doğum öncesi halime dönmemi sağlamadı ve uzun süre tedavi görmekten usandım.Allah'tan, bu daralma ve depresyona karşı şer'i bir tedavi bilgisine sizi muvaffak kılmasını diliyorum, ta ki eski halime döneyim, eşime ve çocuğuma hizmet edebileyim. Eskiden beri şu hadisi duyardım: Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir. Bu hadisi açıklamanızı rica ediyorum. Benim durumuma uyar mı yoksa fiziki durumlar için midir? Eğer zemzem suyu Allah'ın izniyle şifa bulmamı sağlarsa, onu nasıl elde edebilirim?


(Bölümün numarası 1; Page No. 297) Cevap: Allah'a güven, ona hüsn-ü zannda bulun, her işini ona havale et, onun rahmetinden, fazlından, lutfundan ümidini kesme. Allah ne hastalık vermişse onunla beraber şifasını da vermiştir. Sebeplere sarılman gerekiyor. Bu hastalığı ve tedavisini bilen uzman doktorlara gidip gelmeye devam et. Ayrıca; İhlas, Felak ve Nas sürelerini üçer defa oku, her defasında eline üfür yüzüne ve vücuduna elini sür (mesh et) ve bunu gece-gündüz bir kaç defa ve uyurken tekrarla. Yine günün herhangi bir saatinde Fatiha suresini oku, gece uyuyacağın zaman ayete'l-kürsi oku, bu insanı şerlerden koruyacak en hayırlı rukyedir. Sıkıntıdan kurtulma duasını oku, şöyle: Azîm ve Halîm olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin, yerin ve yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur Yine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in yaptığı rukyeyi yap, şöyle de: Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Hastalığı giderip, şifa ver! Sen şifa vericisin. Sen’den başka şifa verici yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver! Ve bunlara benzer, hadis kitaplarında geçen, dualar rukyeler ve zikirleri oku. . Nevevi'nin Riyazü's-Salihin ve El-Ezkar isimli kitaplarına müracaat et. (Bölümün numarası 1; Page No. 298) Zemzem suyuyla ilgili söylediklerine gelince, . Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'den şöyle rivayet edilmiştir: Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir. . İmam Ahmed b. Hanbel, ve İbn-i Mace . Cabir b. Abdullahtan o da efendimizden rivayet etmiştir. "hasen" bir hadistir. ve genel bir mana ifade eder (yani psikolojik veya fiziki gibi bir ayrım yoktur) Bundan daha sahihi ise, efendimiz (aleyhis-salatü ves-selam)'ın Zemzemle ilgili şu hadisidir: O, mübarektir,lezzetli bir yiyecektir ve hastalığa şifadır ( Müslim ve Ebu Davud ) Bu lafız Ebu Davud'a aittir. Sana lazım olduğunda, memleketinden hacca gidenlere, dönüşte sana zemzem getirmelerini rica edebilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: