Zemini eskiden kabristan olan yerdeki mescitte namaz kılmak

(10422) numaralı fetva: Soru: Şehrimizin ortasında eski bir mezarlık vardı. Kalıntılarını belediye kaldırdı ve yerine düşük gelirli insanlar için konutlar yaptı. Oradan büyük bir alan kaldı. İyilik severler mahalle halkı namaz kılsın diye oraya bir mescit yaptılar. Mescit yapıldıktan sonra yöre halkı arasında bu mescitte namazın caiz olup olmayacağı konusunda fikir ayrılığı oldu. Karşı çıkan ve kabul edenler olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bu mescidin hükmü nedir? Yıkılması gerekir mi, yoksa kalsın mı? Bu mescitte namaz sahih midir değil midir?


Cevap: Mescidin yapıldığı alanda kabir bulunmuyorsa orada kılınan namaz sahihtir. Tersiyse yani mescidin zemininde kabir bulunuyorsa yıkılması gerekir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: