Zayıf hadislerin va'azlarda kullanılması

(Bölümün numarası 4; Page No. 368)  Zayıf hadislerle istidlâl (6) Altıncı soru, (6398) no'lu fetvadan: Soru 6: Hadis kitaplarında, manaları sahih gerçekten bir çok hadisler ve ayetlerin olumlu tefsirleri vardır, ancak zayıftırlar. Soru: Derslerde ve konuşmalarda onları kullanmak ve onu aktarmak caiz midir?.


Cevap 6: Doğru olan: Müslümanın konuşmalarında, va'azlarında ve derslerinde Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edilenlere yer vermesidir.Ayet-i kerimeler ve sahih hadislerde, zayıf hadislere ihtiyaç bırakmayacak, yeterli ve ihtiyacı karşılayacak şey vardır. Bunun için Allah'a hamd ederiz. Fakat şeri bir ihtiyaç ortaya çıktığı zaman zayıflık sigası kullanmak suretiyle, hadis imamlarının bir çoğuna göre zayıf hadisi almak caizdir. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ediliyor, zikrediliyor, gibi..Alimlerin mevzu (uydurma) olduğuna karar verdikleri hadislere gelince, öğretmen, vaiz ve diğerlerinin onu alması caiz değildir. Ancak uydurulmuş olduğunu açıklamak için onu zikredebilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: