Zayıf hadisle ne zaman amel edilir?

Üçüncü soru, (9105) no'lu fetvadan: Soru 3: Zayıf hadisle, ancak amellerin fazileti konusunda amel edilebileceği, ancak hüküm ifade eden konularda onunla amel edilemeyeceği doğru mudur?.


Cevap 3: Birinci olarak: Zayıflık derecesi az ve genel olarak amellerin fazileti konusunda olduğu sabit olursa, amellerin fazileti konusunda zayıf hadisle amel edilir. Zayıf hadis tafsilatıyla geçmiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 370) İkinci olarak: Aynı manada bir başka hadisle kuvvet kazanır ve rivayet yollarının çokluğundan meşhur olursa, hükümlerin isbatında zayıf hadisle amel edilir. Çünkü bu, başkası için hasen kabilindendir. Bu ise, kendisiyle amel edilen hadis çeşitlerinden dördüncü kısımdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e ( s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: