Zayıf hadisle amel etmek caiz midir?

(Bölümün numarası 4; Page No. 369) (5158) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 Zayıf hadisle amel etmek caiz midir?


Cevap 4: Şiddetli zaaf içermeyip zayıflığını hafifletecek şahitler bulunduğu veya sahih hadise muhalif olmamakla beraber sabit olan şer'i kuralların desteklediği konumda olduğu sürece zayıf hadisle amel etmek caizdir. Zayıf hadis, bununla Hasen li-Gayrihi kabilinden olur ki, bu da ilim ehli nazarında hüccettir.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin.


Tags: