Zat'ı ilahiye'ye sövmek

Altıncı soru,( 9842 ) no'lu fetvadan: Soru 6: Ülkemizde, büyük günahlardan sayılan yaygın bir adet vardır. O da: Zat'ı ilahiye'ye (Allah'a) sövmektir. İslam'ın bununla ilgili hükmü nedir? Bunu yaptığı halde itiraf etmeyen kimsenin hanımı kendisinden boşanmış olur mu? Bize fetva verin, Allah ecrinizi versin.


Cevap 6: Zat'ı ilahiye'ye (Allah'a) sövmek, en büyük günahlardandır. Hatta İslam dininden çıkıp mürted olmak demektir. Böyle bir şey yapan kimsenin hemen tövbe etmesi, bağışlanma dilemesi ve güzel amelleri arttırması gereklidir. Nasuh bir tövbe yapması durumunda Allah onun tövbesini kabul eder ve bu şekilde hanımı onun koruması altında kalmaya devam eder.Başarı Allah'tandır! Salat ü selam efendimiz Muhammed (s.a.v.)'in âilesine ve sahabesine olsun.


Tags: